Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken

Fractievoorzitter / Lid gemeenteraad: 

"Toen ik aanschoof bij het vervolggesprek waren de drie dialogen al gevoerd, en wat me opviel was dat er zonder schroom gesproken werd. De gang van zaken was open, eerlijk en niet terughoudend. Dit was opvallend omdat de grote verscheidenheid aan perspectieven vaak een tegenovergesteld effect heeft. Om deze reden alleen al denk ik dat de dialogen waardevol waren, en een goed initiatief van de burgemeester.”

Nieuws/Agenda

  • Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘Publieke bezinning’ - en het tienjarig bestaan van Wing organiseerden we op 1 juni 2016 een diner pensant met een mooi gezelschap denkers en doeners in het publiek domein. Lees: 'We hebben iets te vieren'
  • Bij ISVW Uitgevers is ons boek 'Publieke Bezinning'. Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken verschenen. Redactie: Erik Boers, Dorien Brunt, Sjaak Evers & Saskia van der Werff .
  • Download hier de inleiding van het boek (pdf)
  • Gedurende 2016 begeleiden wij een leer/werktraject over Ambtelijk vakmanschap 3.0 bij de Gemeente Veere. 
  • In mei 2016 begeleiden wij twee Beraadkamers over duurzame energie in Amersfoort.
  • Op 13 september start de cursus “Publieke Bezinning. Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken” 
  • Lees al ons nieuws....

Blogs